Využívame cookies, aby sme sa uistili, že vám VELUXShop bude fungovať správne. Zistite viac na stránke Politika využívania cookies.

Prijať
 

returns733

Právo na odstúpenie od zmluvy/ Zrušenie

Od zmluvy ste oprávnení odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy 14 dní uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru Vami alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, ktorú ste uviedli v objednávke. V prípade zmluvy na kúpu viacerých výrobkov, ktoré ste objednali jednou objednávkou a ktoré sme Vám doručili postupne, uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy uplynutím 14 dní odo dňa prevzatia posledného objednaného výrobku Vami alebo treťou osobou odlišnou od prepravcu, ktorú ste uviedli v objednávke.

Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte o svojom rozhodnutí informovať (viď kontaktné údaje nižšie) jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim vôľu odstúpiť od zmluvy (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však podmienka.

Aby sme mohli identifikovať Vašu objednávku, pri uplatnení práva na odstúpenie do zmluvy láskavo uveďte Vaše meno a kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo a e-mail), číslo objednávky a informáciu o výrobkoch, ohľadom ktorých chcete od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak nám oznámenie o odstúpení od zmluvy odošlete najneskôr v posledný deň lehoty.

Účinky odstúpenia

Ak od kúpnej zmluvy odstúpite, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré sme od Vás prijali na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (s výnimkou dodatočných nákladov na vrátenie tovaru ak si výslovne zvolíte iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim). Tieto platby Vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak sa výslovne nedohodneme na inom spôsobe platby; v žiadnom prípade Vám v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Vrátenie platieb môžeme odložiť až do doby, až je nám tovar doručený alebo kým nám nepreukážete zaslanie tovaru späť na našu adresu, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám zašlite späť alebo osobne vráťte počas otváracej doby na nasledujúcu adresu bez zbytočného odkladu, avšak najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.


DSV Slovakia (VELUX return point)
Dialničná 10
903 01 Senec

GPS súradnice: 48.244726, 17.351835 

Otváracia doba v pracovné dni
Po až Pia 8:00 – 17:00

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Čo sa považuje za zníženie hodnoty tovaru?

Za účelom zistenia povahy, vlastností a fungovania tovaru zaobchádzajte s výrobkami a prehliadajte ich (i) s náležitou starostlivosťou a (ii) rovnakým spôsobom, ako by ste ich prehliadali v obchode. Akékoľvek zaobchádzanie s výrobkom alebo jeho prehliadka nad rámec uvedeného môže mať za následok zníženie hodnoty tovaru, ktoré budeme oprávnení strhnúť z Vašej platby pri jej vrátení z našej strany. Určenie výšky zníženia hodnoty tovaru bude posúdené v každom prípade zvlášť. Môžete otvoriť balenie a skontrolovať materiál a farbu tovaru s vynaložením náležitej starostlivosti za predpokladu, že nedôjde k poškodeniu krabice. Ak sa krabica poškodí, môžete predpokladať, že hodnota tovaru sa znížila. K zníženiu hodnoty tovaru dôjde taktiež pri akejkoľvek inštalácii výrobkov. Dovoľujeme si Vás taktiež upozorniť, že po dobu, čo máte tovar vo svojej dispozícii až do jeho vrátenia k nám, nesiete za tovar zodpovednosť a ste zodpovední za akúkoľvek škodu, ktorá na ňom vznikne.

Kontakt

Telefón: 02 33 000 543
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 

payment icon visapayment icon mastercardcash on delivery small     

signature sk

 
Zavrieť x nahrávanie . , 1 Pridávam do košíka Aktualizácia košíka imp 2